THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?

Maakt het uit of je een ondernemingsraad met daar onder onderdeelcommissies instelt of een centrale ondernemingsraad (COR) met daaronder ondernemingsraden? En zo ja, wat is dan het verschil? Is een COR de overtreffende trap van een ondernemingsraad? Wat zijn de verschillen, en zijn er richtlijnen voor...

Het recht op overleg

Tot 1979 maakte de directeur deel uit van de ondernemingsraad, hij was er zelfs de voorzitter van. In de wetswijziging van toentertijd waarin de ondernemingsraad een zelfstandig werknemersorgaan werd, zag tevens de overlegvergadering (OV) het licht. De overlegvergadering werd het contactmoment tussen...

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR)

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR) is geschikt voor twee op elkaar lijkende situaties. De eerste situatie is dat een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt, die wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden sterk met elkaar samenhangen. De tweede situatie is dat meerdere ondernemingen...

De centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad (COR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan in minimaal twee ondernemingen een ondernemingsraad is ingesteld. De WOR (artikel 33 lid 1) stelt dat de ondernemer daartoe kan besluiten als dat “bevorderlijk is...

De groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Of, liever gezegd, als voor een aantal van de ondernemingen beleid wordt gemaakt dat uitsluitend voor die groep ondernemingen...

Instellen van een ondernemingsraad

In elke onderneming in Nederland is de ondernemer verplicht een ondernemingsraad in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen in te stellen als:

Naleving instellingsverplichting

Op het naleven van de instellingsverplichting bestaat geen toezicht door een daartoe bevoegde instantie. Werknemers die een verzoek doen tot het instellen van een ondernemingsraad, zullen de ondernemer wellicht moeten overtuigen.

Ontheffing Sociaal Economische Raad

De ondernemer kan ontslagen worden van zijn verplichting een ondernemingsraad in te stellen, door ontheffing te vragen aan de Sociaal Economische Raad (SER) (artikel 5 van de Wet op de ondernemingsraden).

Instellen ondernemingsraad voor deel onderneming, en op grond van cao

De ondernemer kan voor een onderdeel van zijn onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad instellen indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan een onderneming met minder dan vijftig werknemers de ondernemer toch verplicht worden een ondernemingsraad...

Vrijwillige ondernemingsraad

De ondernemer kan op grond van artikel 5a lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of vrijwillig een reeds ingestelde ondernemingsraad in stand te houden.