THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gebruik het informatierecht

Volgens de financiële beleidscyclus is het najaar de tijd om de begroting voor het volgend jaar vast te stellen. De ‘wensenlijstjes’ worden soms al in de zomer ingediend.

Sociale informatie

De ondernemer dient aan de ondernemingsraad jaarlijks schriftelijk sociale informatie te verstrekken over de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen.

Bronnen van informatie

Zorg voor informele contacten met de bestuurder. Ontmoet hem in andere situaties dan alleen de overlegvergadering. Voor alle duidelijkheid: deze contacten zijn niet bedoeld om dingen "even te regelen". Het gaat erom van elkaar beter te snappen waar het echt om gaat, wat de ander belangrijk vindt. Van...

Valkuilen voor de ondernemingsraad bij het verzamelen van informatie

Uiteraard kunnen er bij het verzamelen van informatie nog wat apen en beren op de weg zitten. Herken je de hierna volgende valkuilen? Mogelijk helpen de tips om er niet in te lopen!

Het stellen van vragen

Om de informatie die je wilt hebben te krijgen, moet je vragen. Het is een kunst en een kunde om de goede vragen te stellen! Over het algemeen kun je pas de goede vraag stellen als de ondernemingsraad voor zichzelf helder heeft wat hij precies wil weten, wat de reden is dat hij dit wil weten en wat ermee...

De noodzaak van informatie

De ondernemingsraad heeft, om goed te kunnen functioneren, voortdurend informatie nodig, van zeer verschillende kanten.

Het actieve en passieve recht op informatie en geheimhouding

Het recht op informatie is cruciaal voor een ondernemingsraad. Het nemen van juiste beslissingen bij het uitbrengen van een advies of het verlenen van instemming, is afhankelijk van het beschikken over accurate informatie. Het recht op informatie kent, evenals het recht op overleg, drie bronnen. Dat...

Informatierecht

Het informatierecht van de ondernemingsraad betreft allereerst de verplicht door de ondernemer te verstrekken informatie als genoemd in artikel 31, lid 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft echter recht op veel meer door de ondernemer verplicht, of op verzoek van de ondernemingsraad,...