THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Spoedprocedures

Het voeren van een (bodem)procedure kan enige tijd in beslag nemen. Zo duurt een procedure bij de kantonrechter gemiddeld zo’n vijf maanden. Na een procedure bij de kantonrechter kan vervolgens nog hoger beroep worden ingesteld. Een procedure bij de Ondernemingskamer neemt veelal een half jaar in beslag...

De ondernemingsraad als mediator

Er ontstaan soms conflicten tussen een werknemer en zijn werkgever. Het draait dan bijvoorbeeld over promotie, ontslag of arbeidsvoorwaarden. De werknemer klopt soms bij de ondernemingsraad aan. Wat doe je dan als ondernemingsraad?

Verzoek tot naleving van de WOR

Artikel 36 WOR beschrijft hoe een belanghebbende, de ondernemer of de ondernemingsraad naleving van de Wet op de ondernemingsraden bij de kantonrechter kunnen verzoeken.

Wat doet de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer (OK) is een gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof in Amsterdam. Naast het advies- en beroepsrecht van ondernemingsraden gaat de Ondernemingskamer over onder meer het enquêterecht, de zogenoemde structuurregeling (benoeming van commissarissen) en jaarrekeningprocedures.

Conflicten

De uitoefening van bevoegdheden kan in voorkomende gevallen leiden tot een conflict tussen de ondernemingsraad en de ondernemer (vertegenwoordigd door de bestuurder). De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat in dat geval een geschillenregeling. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer kan besluiten...

De bedrijfscommissie

De Wet op de ondernemingsraden voorziet in de instelling van bedrijfscommissies. Bedrijfscommissies zijn publiekrechtelijke organen die voor groepen van ondernemingen zijn ingesteld om aangelegenheden te behandelen met betrekking tot de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad, de groepsondernemingsraad,...

De procedure bij de kantonrechter

De procedure bij de kantonrechter start met het schriftelijk indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de rechtbank van de plaats waar de onderneming is gevestigd. Is degene die het verzoekschrift indient een werknemer of een vakorganisatie, dan moet het verzoekschrift worden ingediend bij de...

Algemene geschillenregeling

In artikel 36 van de Wet op de ondernemingsraden is de algemene geschillenregeling neergelegd. De ondernemer, de ondernemingsraad en belanghebbenden kunnen op basis van dit artikel geschillen voorleggen aan de kantonrechter.

In beroep bij de Ondernemingskamer

In de Wet op de ondernemingsraden staan twee gronden voor de ondernemingsraad om in beroep bij de Ondernemingskamer te gaan tegen een besluit van de ondernemer. De eerste grond is dat de bestuurder een besluit heeft genomen dat afwijkt van het advies dat de ondernemingsraad heeft gegeven. De tweede grond...