THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Omgaan met de pers

Elke ondernemingsraad loopt de kans te worden benaderd door een journalist. Dat gebeurt doorgaans onverwacht, en vaak slaat de paniek dan toe: bang voor de mogelijke gevolgen van persaandacht weigert de ondernemingsraad ieder commentaar. Het omgekeerde komt ook voor: het ondernemingsraadslid staat onvoldoende...

Omgaan met kritiek

De ondernemingsraad probeert het ondernemingsraadswerk zo goed mogelijk te doen, maar het is natuurlijk onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Wat je als ondernemingsraad ook doet, er zijn altijd mensen die kritiek hebben op de besluiten. Hoe ga je daar als Raad mee om?

Betekenisvolle impliciete communicatie

We kunnen gewoonlijk goed overweg met impliciete en onvolledige informatie. Ons brein werkt als een uitstekende detective. We doen de hele dag niet anders dan anticiperen, associëren, analyseren en combineren. Niet alles hoeft letterlijk gezegd te worden. Toch helpt het wel om uiteindelijk concreet te...

Creatief adviseren

Gebruik van creatieve technieken kan het adviesproces sterk verlevendigen, spannender en leuker maken. Bij creativiteit hoort tenslotte humor. Belangrijker is misschien dat het advies ook inhoudelijk sterker wordt.

Van dialoog tot besluit

Anders dan een debat heeft een dialoog in processen van besluitvorming niet de onderlinge verschillen als insteek. Daarin gaat het juist om het overbruggen van verschillen en uitkomen op een hoger, gezamenlijk niveau. Dat maakt de dialoogvorm ook voor ondernemingsraden uiterst bruikbaar. In dit artikel...

De luistervoorkeuren van de ondernemingsraad

Is de ondernemingsraad goed geïnformeerd? Het hangt er niet alleen vanaf of de bestuurder genoeg informatie aandraagt, maar het vraagt ook om een actieve rol van de ondernemingsraad als ontvanger. Dat betekent dat de ondernemingsraad uit de stukken haalt wat essentieel is, en dat je tussen de regels...

Sneller lezen

Ondernemingsraadsleden krijgen soms heel veel leeswerk te verstouwen en moeten onder tijdsdruk dan nog eens bijvoorbeeld een advies uitbrengen. Snellezen kan dan behulpzaam zijn. In dit artikel worden tips gegeven om daadwerkelijk sneller te lezen.

Kritiek en/of feedback?

De woorden kritiek en feedback worden vaak door elkaar gebruikt. Kritiek heeft voor veel mensen een negatieve lading op het niveau van afbranden. Feedback klinkt vriendelijker, maar kan alle kanten op. Veel ondernemingsraadsleden vinden het lastig om dit soort gesprekken te voeren. In dit artikel worden...

Non-verbale communicatie

Tijdens een overlegvergadering met de bestuurder kan een gesprek een andere wending krijgen. Als OR-leden even in verwarring zijn en eigenlijk onderling willen overleggen, maar een vergadering niet kunnen afbreken, moeten zij iets anders doen. Non-verbaal communiceren kan dan een oplossing zijn.

Over oogcontact aan de vergadertafel

Onze ogen zijn een belangrijk non-verbaal communicatiemiddel. Aan iemands pupilgrootte, knippersnelheid, oogopslag en blikrichting kun je aflezen wat hem of haar opwindt of emotioneert. In een overlegvergadering is oogcontact zeer belangrijk om non-verbaal informatie uit te wisselen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2