THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Uitgangspunten regeling arbeidstijden

Het begrip arbeid (ook wel aangeduid als ‘dienst’, in tegenstelling tot ‘rusttijd’ en ‘pauze’) dient in het kader van de Arbeidstijdenwet ruim te worden opgevat. Ook wanneer de werkgever de aanwezigheid van de werknemer verlangt en er geen werk is (denk aan de ober of winkelbediende die op een klant...

Artikel 27 lid 1 sub b arbeids- en rusttijdenregeling

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR).