THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Fusie, reorganisatie en sluiting

De ondernemingsraad die van zijn directie een adviesaanvraag ontvangt voor een reorganisatie, fusie of sluiting doet er goed aan voor de behandeling daarvan een procedure vast te stellen.

Afspiegelingsbeginsel

Ongeacht het aantal werknemers dat voor ontslag wordt voorgedragen, geldt in beginsel het afspiegelingsbeginsel bij de bepaling welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Hierbij komen binnen een categorie uitwisselbare functies van een bedrijfsvestiging de werknemers met het kortste dienstverband...

Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overname

Op welke wijze kan de ondernemingsraad belangrijke zaken regelen die bij een overname spelen? Hoe maak je, om te beginnen, procesafspraken? Leg vast wanneer en hoe je als ondernemingsraad zeker betrokken wilt worden.

De ondernemingsraad bij privatisering en aanbesteding

Dit artikel over fusies en overnames bespreekt besluitvorming in de publieke sector. Die maakt de situatie anders dan in de private sector. Welke besluiten spelen bij privatisering en bij de aanbesteding van publieke diensten?

De rol van de onderenemingsraad in diverse fasen van fusie- en overnamebesluiten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal stappen die in de besluitvorming zijn te onderscheiden wanneer er sprake is van een fusie of overname en de mogelijke rol van de ondernemingsraad daarbij.

Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?

Welke personele gevolgen kunnen bij besluiten tot fusie of overname aan de orde zijn? En waar dient de ondernemingsraad op te letten?

Verkoop van de onderneming

In dit artikel wordt het verkoopproces beschreven vanuit het perspectief van de ondernemingsraad van de onderneming die verkocht wordt. De ondernemingsraad van de kopende partij speelt vanzelfsprekend ook een rol. Waar dat van nadrukkelijk belang is, wordt in een apart kader aangegeven welke specifieke...

Sluiting van het bedrijf

Faillissementen en bedrijfssluitingen zijn aan de orde van de dag. Vooral tijdens de kredietcrisis die startte in 2008 en de coronacrisis van 2020 krijgen bedrijven en instelling het moeilijk en dreigen te moeten sluiten. Wat is het verschil tussen een faillissement en een bedrijfssluiting? Het verschil...

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies neemt toe. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende besluiten zoals een fusie. Welke soorten fusies moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen?

Privacy bij ziekte in de knel

Mag een leidinggevende bij een ziekmelding vragen naar de aard van de ziekte? Welke medische informatie mag een bedrijfsarts doorgeven aan de werkgever?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4