THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Maak van bespreken besluiten ‘in voorbereiding’ een vast agendapunt

Ondernemingsraden hebben geregeld de indruk dat ze voor spek en bonen meedoen in adviesprocedures. Welke instrumenten bevat artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om dit te voorkomen?

Strategisch omgaan met het adviesrecht

Bestuurders oefenen nogal eens druk uit bij een adviesaanvraag. Ga daar als ondernemingsraad niet op in, handel strategisch en vergroot de kans op invloed.

Adviesvaardig

Bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten moet de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen een advies uit te brengen (artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden). De ondernemer moet bij zijn definitieve besluit rekening houden met dat advies.

Hoe goed kan jouw ondernemingsraad adviseren?

Adviseren. De ondernemingsraad doet het voortdurend, gevraagd en ongevraagd. Maar hoe kun je die adviesfunctie zo goed mogelijk invullen? Leg je bijvoorbeeld de nadruk op de inhoud of zijn er nog andere strategieën?

Advies geven dat de kern van de adviesvraag raakt

Hoe voorkom je dat een advies van de ondernemingsraad de optelsom wordt van toevallige meningen in de ondernemingsraad? En hoe zorgt de Raad ervoor dat de kern van de adviesvraag doeltreffend wordt beantwoord?

Inspirerend adviseren

De ene zegt in een kort briefje over een adviesaanvraag: “ik zou het gewoon zo doen”, met eventueel een kleine kanttekening. Maar is dat niet te gemakkelijk? Een inhoudelijk gefundeerd stuk van meerdere kantjes vol met inspiratie, daar moet de bestuurder warm van worden: hoe schrijf je een inspirerend...

Adviesrecht kernbegrippen

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden komt de ondernemingsraad het adviesrecht toe als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming...

De vorm en tijdstip van het advies

De wet schrijft niet voor hoe het advies van de ondernemingsraad er uit moet zien. De woorden "positief advies" of "negatief advies" kom je in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dus niet tegen.

Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht

Als het gaat om mogelijkheid van beïnvloeding, dan kun je stellen: hoe vroeger in het besluitvormingsproces, hoe groter de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Naarmate het besluitvormingsproces zich meer ontwikkelt in de richting van het voorgenomen besluit, is er minder ruimte voor het inbrengen...

Het voorgenomen besluit en het tijdstip waarop advies gevraagd moet worden

Wanneer is in de fase van besluitvorming het moment aangebroken dat de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen advies uit te brengen over het "voorgenomen besluit tot..."? Deze vraag vormt een bekend strijdpunt tussen de ondernemingsraden en de bestuurders.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2