THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De nieuwsbrief van de ondernemingsraad: de lezer centraal

In dit artikel staan tips om de nieuwsbrief van de ondernemingsraad aantrekkelijker te maken. De eerste tip is om je te verplaatsen in de lezer. Dat kun je bijvoorbeeld al doen door te kijken hoe je zelf eigenlijk nieuwsbrieven van de sportclub of huurdersvereniging leest.

Communiceren met de ‘achterban’

Verse aanbevelingen om de kracht van de ondernemingsraad in jouw organisatie te versterken door een betere communicatie met de collega’s.

Communicatie naar de achterban via e-mail

De communicatie met de achterban. Wat werkt wel en wat werkt niet? In dit artikel wordt e-mail besproken als communicatiemiddel.

Omgaan met klachten van de achterban

Regelmatig worden ondernemingsraadsleden aangesproken en vaak worden er e-mailtjes op ze afgevuurd, waarin vooral gewaarschuwd wordt voor wat er allemaal mis is of mis kan gaan. Pakt de ondernemingsraad alle problemen of klachten op, of geven de ondernemingsraadsleden aan dat de ondernemingsraad geen...

Geef communicatie met achterban een nieuw doel

Waarom zou je als ondernemingsraad de moeite doen om met de achterban te communiceren als de respons vaak achterblijft en je aan een dood paard blijft trekken. Blijkbaar is het belang bij collega’s niet groot of moet je ze juist bewust laten worden van zaken die ze echt raken.

Tijd voor het jaarverslag?

De ondernemingsraad is op grond van artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om een OR-jaarverslag te maken. Het is een ideale manier om verantwoording af te leggen aan de achterban. In dit artikel worden tips gegeven hoe je een goed OR-jaarverslag kunt maken.

Hoe gaat de ondernemingsraad om met ongefundeerde kritiek?

Als de achterban kritiek niet al te tactisch brengt, verlamt dat vele ondernemingsraadsleden. Dan gelooft de ondernemingsraad niet meer in zichzelf en belemmert dat hen om gedurfde keuzes te maken. Hoe kan de ondernemingsraad omgaan met de soms ongefundeerde kritiek van de achterban?

De achterbanbijeenkomst

Je kunt op veel verschillende manieren met de achterban communiceren. Dat is wel afhankelijk van de doel stelling. Een email sturen en een individueel gesprek wordt het meest gedaan, maar veel ondernemingsraden organiseren ook wel eens een achterbanbijeenkomst.

Een strategie voor achterbancommunicatie

Er wordt al jaren veel geklaagd over de betrokkenheid van de achterban bij het medezeggenschapswerk. De ondernemingsraad en in iets mindere mate de personeelsvertegenwoordiging (PVT) blijken er maar moeilijk contact mee te krijgen. Wil de OR of PVT meer doen met de achterban dan moet er een strategie...