THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Invloed op het besluit

Het recht op instemming betekent: de mogelijkheid om wel of niet akkoord gaan met het besluit van de bestuurder. Dat is mooi, maar het kan nog mooier: de bestuurder tot een ander besluit brengen.

Arbo en medezeggenschap: samenhang

Op grond van artikel 27 lid 1d Wet op de ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid. Hieronder vallen...

Toelichting artikel 27 lid 1d

Arbeidsomstandigheden (arbo) is een speerpunt van ondernemingsraden. Het is een stimulerende taak (artikel 28 WOR) en op grond van dit artikel op sommige deelgebieden instemmingsplichtig. In de arbowet zijn ook bevoegdheden van de ondernemingsraad opgenomen, waaronder met ingang van 1 juli 2017 het instemmingsrecht...

Toelichting artikel 25 lid 1m

De WIA en de Ziektewet bieden de werkgever de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, het risico van loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid zelf te dragen (het zogeheten eigen risicodragerschap).