THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Invloed op het besluit

Het recht op instemming betekent: de mogelijkheid om wel of niet akkoord gaan met het besluit van de bestuurder. Dat is mooi, maar het kan nog mooier: de bestuurder tot een ander besluit brengen.

Toelichting artikel 27 lid 1d

Arbeidsomstandigheden (arbo) is een speerpunt van ondernemingsraden. Het is een stimulerende taak (artikel 28 WOR) en op grond van dit artikel op sommige deelgebieden instemmingsplichtig. In de arbowet zijn ook bevoegdheden van de ondernemingsraad opgenomen, waaronder met ingang van 1 juli 2017 het instemmingsrecht...