THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Medezeggenschap en verzuim

Iedere ondernemingsraad weet dat verzuim onvermijdelijk, vervelend en duur is. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de ondernemingsraad iets aan het verzuim kan beïnvloeden: in wélke fase kan de ondernemingsraad wát doen? Na een korte toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter en...

Privacy bij ziekte in de knel

Mag een leidinggevende bij een ziekmelding vragen naar de aard van de ziekte? Welke medische informatie mag een bedrijfsarts doorgeven aan de werkgever?

Algemene maatregelen inzake het coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland is het maatschappelijk leven tamelijk ontwricht. Er is sinds maart 2020 vooralsnog veel onduidelijkheid welke sectoren wel of niet op de ‘post’ moeten blijven. Het kabinet heeft de volgende maatregelen voor bepaalde beroepsgroepen genomen.

Toelichting artikel 25 lid 1m

De WIA en de Ziektewet bieden de werkgever de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, het risico van loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid zelf te dragen (het zogeheten eigen risicodragerschap).