THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stappenplan primaat van de politiek

Over de in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) genoemde onderwerpen heeft de ondernemingsraad in beginsel adviesrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorgenomen besluit van bestuurder om werkzaamheden van de onderneming te beëindigingen dan wel in te krimpen of uit te breiden. Een belangrijk...

Primaat van de politiek

Het adviesrecht van een ondernemingsraad bij een overheidsonderneming kan ingeperkt zijn doordat er sprake is van het politiek primaat, dat wil zeggen dat de besluitvorming daarover toekomt aan een politiek college (gemeenteraad, provinciale staten, Staten Generaal).