THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vordering ondernemingsraad om werknemers vrij te stellen met behoud van loon toegewezen

Een werkgever is een terminal operator en werkt met drie volcontinue diensten. Zij zal de exploitatie van haar activiteiten per 31 maart 2020 volledig staken. Tussen de werkgever en de vakbond heeft overleg plaatsgevonden over een sociaal plan, maar de partijen zijn nog niet tot overeenstemming gekomen....

Bezwaren tegen wijziging pensioenregeling toegewezen

Een aantal werknemers en vakbonden maken bezwaar tegen wijziging van de pensioenregeling. Deze wijziging is met instemming van de ondernemingsraad tot stand gekomen. Het Gerechtshof Arnhem oordeelt op 15 maart 2011 dat de werkgever onvoldoende financieel belang heeft bij de wijziging.

Welke rechten hebben de werknemers na faillissement en doorstart?

Als er na een faillissement contracten worden aangeboden voor een doorstart, wat voor een soort contracten mogen dat dan zijn. Welke rechten kunnen werknemers meenemen naar de nieuwe situatie?

Wijzigen statuten vliegtuigmaatschappij adviesplichtig

Een vliegtuigmaatschappij wijzigt haar statuten. Hierdoor wordt naast een andere naamvoering ook een andere doelomschrijving gehanteerd. In het vervolg zal de luchtvaartonderneming niet meer zelfstandig vluchten uitvoeren, maar alleen nog personeel detacheren aan een Belgische moederorganisatie. Deze...

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie inzake een pilot werknemersbetrokkenheid?

Het bedrijf wil door een extern bureau bij wijze van pilot bij twee groepen medewerkers geanonimiseerd onderzoek laten doen naar de mate waarin ze betrokkenheid bij werk, bedrijf, sfeer en dergelijke ervaren. Is voor zo’n onderzoek de instemming van de ondernemingsraad nodig? Of mag de ondernemingsraad...