THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldreglement SER

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is één van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen. Daarin...

Herverdeling zetels GOR wijkt af van SER-voorbeeldreglement

Bij een bedrijf is een gemeenschappelijke ondernemingsraad ingesteld. In augustus 2017 heeft de ondernemingsraad het reglement herzien en wordt onder meer voortaan gekozen vanuit één kiesgroep. De werkgever is het hier niet mee eens, en heeft de zetels voor de ondernemingsraad herverdeeld. De samenstelling...

Reglement van de ondernemingsraad

Ondernemingsraden zijn verplicht een reglement te maken (artikel 8 van de WOR). Dit reglement bevat de onderwerpen die de wet aan de ondernemingsraad heeft opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat regels voor de verkiezingsprocedure (artikel 10 WOR) en de werkwijze van de ondernemingsraad (artikel...

Ondernemingsraad handelt niet in strijd met het verkiezingsreglement

De voorzieningenrechter oordeelt dat de ondernemingsraad niet in strijd handelt met het reglement of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover de vakbonden door Lijst 14 voor Hoger KLM personeel te laten meedoen aan de verkiezingen. De vordering van de vakbonden wordt daarom afgewezen.