THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kun je veiligheid afdwingen?

Hoe kan de ondernemingsraad overleg over welzijn of de aanpak van gezondheid bevorderen? Moet de ondernemer handelen naar (goede) ideeën van de Raad, bijvoorbeeld over verbetering van het gevoel van veiligheid tussen collega’s?

Preventie van beroepsziekten

In dit artikel over preventie van beroepsziekten moet samenwerking met de Arbodienst goed geregeld zijn. Het bevat de middelen om het optreden van beroepsziekten terug te dringen die zijn gekoppeld aan het plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Er is hier gekozen voor een...

Bedrijfshulpverlening

Een bhv-organisatie moet "op maat" samengesteld zijn, het aantal bhv-ers en de taken van de ploeg zijn afhankelijk van de risico's in een bedrijf. In de risico-inventarisatie hoort aandacht besteed te zijn aan bedrijfshulpverlening en de risico's die hiervoor relevant zijn. Minimaal gaat het om het bestrijden...

Beoordelen en kiezen van een Arbodienst

Bij het aanpassen of vernieuwen van het contract met de arbodienst speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol. Elke verandering of verlenging dient aan de Raad ter instemming worden voorgelegd. Het betekent dat de ondernemingsraad direct een heel basale invloed kan uitoefenen op de vraag met welke...