THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Roosters en plaspauzes

De ondernemingsraad van een busonderneming geeft geen instemming voor, en roept de nietigheid in van, een nieuw dienstrooster voor de chauffeurs in het hele concessiegebied op grond van het feit dat er onvoldoende tijd is ingeruimd voor het houden van sanitaire stops. De kantonrechter wijst het verzoek...

Geschil over ‘plaspauze’: ondernemingsraad dient eerst bodemprocedure af te wachten

Een werkgever, verzorger van het openbaar vervoer in verschillende concessiegebieden in Nederland, voert jaarlijks in december een nieuwe dienstregeling in en een diensttijdenregeling in. Zo ook op 9 december 2018. De bijbehorende diensttijdenregeling, waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft,...