THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Medezeggenschap en verzuim

Iedere ondernemingsraad weet dat verzuim onvermijdelijk, vervelend en duur is. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de ondernemingsraad iets aan het verzuim kan beïnvloeden: in wélke fase kan de ondernemingsraad wát doen? Na een korte toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter en...

Preventie van beroepsziekten

In dit artikel over preventie van beroepsziekten moet samenwerking met de Arbodienst goed geregeld zijn. Het bevat de middelen om het optreden van beroepsziekten terug te dringen die zijn gekoppeld aan het plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Er is hier gekozen voor een...

Beoordelen en kiezen van een Arbodienst

Bij het aanpassen of vernieuwen van het contract met de arbodienst speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol. Elke verandering of verlenging dient aan de Raad ter instemming worden voorgelegd. Het betekent dat de ondernemingsraad direct een heel basale invloed kan uitoefenen op de vraag met welke...