THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet je inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad instellen.

Moet in een concern met aparte BV's een ondernemingsraad worden ingesteld?

In een concern zijn meerdere BV’s actief waarin samen meer dan honderdzestig medewerkers werken, maar in geen enkele BV wordt de drempel van vijftig medewerkers gehaald. Moet er toch een ondernemingsraad worden ingesteld en welke BV’s tellen dan mee en welke niet?

Ontheffing Sociaal Economische Raad

De ondernemer kan ontslagen worden van zijn verplichting een ondernemingsraad in te stellen, door ontheffing te vragen aan de Sociaal Economische Raad (SER) (artikel 5 van de Wet op de ondernemingsraden).

Instellen ondernemingsraad voor deel onderneming, en op grond van cao

De ondernemer kan voor een onderdeel van zijn onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad instellen indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan een onderneming met minder dan vijftig werknemers de ondernemer toch verplicht worden een ondernemingsraad...

Vakbond vordert (terecht?) instelling ondernemingsraad

Binnen een onderneming zijn meer dan vijftig personen werkzaam, maar er is geen ondernemingsraad. Er is namelijk niet genoeg animo. De medezeggenschap is daarom op een andere manier geregeld namelijk via werkgroepen. Een vakbond, die leden heeft onder de werknemers van deze onderneming, vordert instelling...

Vrijwillige ondernemingsraad

De ondernemer kan op grond van artikel 5a lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of vrijwillig een reeds ingestelde ondernemingsraad in stand te houden.

Vakbond niet toegelaten in geschil over instellen ondernemingsraad

Bij een onderneming met meer dan vijftig werknemers is geen ondernemingsraad ingesteld. FNV eist dat dit wel gebeurd, maar wordt door de Rotterdamse kantonrechter op 14 november 2014 niet ontvankelijk verklaard.

Taxibedrijf stelt toch een ondernemingsraad in

Een taxibedrijf voldoet aan het criterium van vijftig werknemers, maar weigert halsstarrig een ondernemingsraad in te stellen, ook na acties door de vakorganisatie. Pas na het aanhangig maken van een bemiddelingsverzoek bij de bedrijfscommissie wordt er een toezegging gedaan om een ondernemingsraad op...

Ondernemers moeten gemeenschappelijke OR instellen

De personeelsvertegenwoordiging van een organisatie wil dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt ingesteld in plaats van per onderdeel een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging. De ondernemer ziet daar echter niets in maar is wel bereid een vrijwillige ondernemingsraad in te stellen....

Hoe wordt een fusie-ondernemingsraad ingesteld?

De ondernemingsraden van drie fuserende instellingen willen samen een fusie-ondernemingsraad (FOR) instellen. Hoe regelen we de bevoegdheden van die “FOR”?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2