THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag een werkgever de werknemer verplichten vrije dagen op te nemen bij een calamiteit?

Een ondernemingsraad van een groothandel ziet dat als gevolg van de uitbraak van het coronavirus werk drastisch is afgenomen. De bestuurder heeft werknemers verzocht om op vrijwillige basis zo veel mogelijk vakantiedagen op te nemen. Zij zegt ook te overwegen om werknemers te verplichten vrij te nemen...

Kan een werknemer die zonder toestemming op vakantie gaat op staande voet worden ontslagen?

Het is mogelijk een werknemer te ontslaan als hij zonder toestemming op vakantie gaat. In het geval waarin tussen de partijen geen tijdig overleg was gepleegd en de werknemer zijn werkgever had overvallen met de mededeling dat hij de dag daarna op vakantie zou gaan, werd door een rechter beslist dat...

Instemmingsrecht bij afschaffing van buitengewoon verlof?

De Bedrijfscommissie voor de Overheid (Kamer voor Rijk en Politie) heeft op 22 april 1998 en 3 juni 1998 adviezen uitgebracht over een zestal geschillen die speelden bij (onderdelen van) de Belastingdienst. In al deze zaken wilde de bestuurder een aantal reeds jarenlang bestaande vormen van buitengewoon...

Kan een ondernemingsraadslid op langdurig onbetaald verlof?

Eén van de ondernemingsraadsleden neemt binnenkort zes maanden onbetaald verlof op. Daarna wil hij zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad weer oppakken. Kan dat op deze manier?

Mag een werkgever mensen bij een collectief verlof toch te werk stellen?

Onze ondernemingsraad heeft ingestemd met collectief verlof in een bepaalde periode. Nu wil de werkgever toch mensen min of meer verplicht laten werken. Dit lijkt in strijd met de eerder gegeven instemming, tenzij de werknemer volledig vrij is om al dan niet in te gaan op zo’n verzoek. Klopt dat?

Verlofregelingen

Verlof is het recht om niet te hoeven werken op tijden waar dat normaal gesproken wel had gemoeten. Een verlofregeling is een voor werknemers of voor groepen werknemers collectief vastgelegde afspraak, die inhoudt dat zij bij vooraf vastgelegde omstandigheden een aantal uren of dagen vrijgesteld worden...

Mag werkgever verlof-stop inlassen?

De werkgever heeft besloten om voor een bepaalde periode komend jaar een stop in te lassen op het nemen van verlof. Kan de werkgever dit zomaar doen?

Afschaffen bijzonder verlof instemmingsplichtig

Een welzijnsstichting wenst een aantal bijzondere verlofdagen af te schaffen. Hiervoor vraag zij instemming bij de ondernemingsraad. Nadat dit wordt geweigerd, stelt zij dat de kwestie niet instemmingsplichtig zou zijn. De kantonrechter te Maastricht oordeelt op 24 juni 2011 dat duidelijk is dat in deze...

Ten onrechte geen instemming gevraagd over wijziging tijd-voor-tijdregeling

Een werkgever wijzigt een tijd-voor-tijd regeling. De ondernemingsraad roept in kort geding de nietigheid van de wijziging in. De kantonrechter oordeelt op 31 oktober 2013 dat er sprake is van wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling en dat er ten onrechte geen instemming aan de ondernemingsraad...