THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Digitale verkiezingen en ICT

In Nederland zijn diverse partijen die digitale verkiezingen aanbieden. Twee ervan zijn gecertificeerd door de vakbond FNV als organisaties die voldoen aan de ‘code veilige digitale verkiezingen’.

Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist

In het reglement van de ondernemingsraad is de situatie dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt, niet geregeld. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die...

Ongeldige verkiezingen

FNV bondgenoten verzoekt de kantonrechter te Utrecht de ondernemingsraadverkiezingen ongeldig te verklaren en de ondernemingsraad op te dragen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Bij de verkiezingen van de nieuwe ondernemingsraad werden dertien leden gekozen, terwijl het reglement van de ondernemingsraad...

Ruzie over restzetel

In maart 2002 organiseert de brandweer van een grote gemeente verkiezingen voor de ondernemingsraad. Ook de vakbonden doen mee aan deze verkiezingen. Er is na de verkiezingen echter onenigheid over de verdeling van de restzetel.