THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onjuiste toepassing reglement leidt tot ongeldige verkiezingen

In een onderneming worden voor het eerst ondernemingsraadverkiezingen gehouden. Enkele dagen na de verkiezingen wijzigt de verkiezingscommissie de uitslag. Gevolg is onder meer dat het lidmaatschap van één van de gekozen werknemers ongedaan gemaakt wordt. Hij maakt bezwaar tegen het verloop van de verkiezingen;...

Tussentijdse ondernemingsraadverkiezingen

Een kandidaat, gesteund door de ondernemer, procedeert tegen de ondernemingsraad. De kandidaat wil afdwingen dat hij wordt benoemd als ondernemingsraadslid. Het Gerechtshof stelt hem in het ongelijk. De ondernemingsraad heeft volgens zijn reglement gehandeld door de kandidaat af te wijzen.

Organisatie van verkiezingen

Ondernemingsraadsverkiezingen vinden plaats aan de hand van kandidatenlijsten. Aan de verkiezing van de ondernemingsraad gaat een kandidaatstelling vooraf. Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling regelen. De ondernemingsraad of de verkiezingscommissie beslist dus zelf over de...

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Is het mogelijk getrapte verkiezingen te organiseren?

Een medezeggenschapsorgaan bestaat uit een ondernemingsraad en drie onderdeelcommissies. Er gaan stemmen op om de ondernemingsraad voortaan samen te stellen door en uit leden van de onderdeelcommissie. Daarmee zou de kwaliteit van de ondernemingsraadleden beter gewaarborgd zijn. Maar kan dat wel?

Ruzie over restzetel

In maart 2002 organiseert de brandweer van een grote gemeente verkiezingen voor de ondernemingsraad. Ook de vakbonden doen mee aan deze verkiezingen. Er is na de verkiezingen echter onenigheid over de verdeling van de restzetel.

Tussentijdse verkiezingen toch gerechtvaardigd

De zittingstermijn van een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) loopt tot 2005. In 2003 stappen er zes ondernemingsraadsleden op. De GOR wil vervolgens tussentijdse verkiezingen houden, maar de vakbond is daar tegen. De Bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek wordt ingeschakeld. Zij oordeelt...

Ondernemingsraad handelt niet in strijd met het verkiezingsreglement

De voorzieningenrechter oordeelt dat de ondernemingsraad niet in strijd handelt met het reglement of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover de vakbonden door Lijst 14 voor Hoger KLM personeel te laten meedoen aan de verkiezingen. De vordering van de vakbonden wordt daarom afgewezen.

De aanmelding van kandidaat is een dag te laat voor de verkiezingen. Mag de kandidaat nog meedoen?

In het reglement van de ondernemingsraad is een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de verkiez...