THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stemformulier personenstelsel (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: de OR-verkiezingscommissie Datum: {dag, maand, jaar} Betreft: stemformulier personenstelsel Beste collega's, Dit is een stemformulier om mee te doen aan de OR-verkiezingen van {dag, maand, jaar} in onze onderneming. Let op • Je mag slechts...

Stemformulier lijstenstelsel (voorbeeld)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: de OR-verkiezingscommissie Datum: {dag, maand, jaar} Betreft: stemformulier lijstenstelsel Beste collega's, Dit is een stemformulier om mee te doen aan de OR-verkiezingen van {dag, maand, jaar} in onze onderneming. Let op. • Je mag slechts...

Verkiezingscampagne OR-kandidaten (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: OR-Verkiezingscampagne Beste OR-kandidaat, Op {dag, maand, jaar} zijn er nieuwe OR-verkiezingen in onze onderneming en je hebt je onlangs kandidaat gesteld voor de ondernemingsraad. Om te zorgen dat je ook echt gekozen wordt, lijkt het ons verstandig om publiciteit...

Bereidverklaringsformulier

Volgens de wet op de ondernemingsraden moet u moet minimaal een jaar in dienst zijn om u verkiesbaar te kunnen stellen. Raadpleeg het reglement van de ondernemingsraad van uw onderneming voor afwijkende termijnen. Dat kan ook korter dan een jaar zijn.

Profielschets ondernemingsraadslid (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: profielschets OR-lid Beste collega's, Binnenkort is het weer zover. Dan loopt de zittingsperiode van de huidige OR/PVT* af, en komen er nieuwe verkiezingen. De ondernemingsraad heeft nieuwe kandidaten nodig en om te weten of het ondernemingsrsaadwerk wat voor...

Kandidaten voor de ondernemingsraad gevraagd

Download hier het Word-document Betreft: kandidaten voor OR/PVT* gevraagd Beste collega's, Binnenkort is het weer zover, want dan loopt de zittingsperiode van de huidige OR/PVT* af en komen er nieuwe verkiezingen. Een deel van de zittende OR/PVT* stopt er mee en een deel wil zich weer herkiesbaar stellen....

Weigering kandidatuur door ondernemingsraad

Een ondernemingsraad verlangt van de kandidaten voor de OR-verkiezing dat zij verklaren beschikbaar te zijn voor de gehele duur van de zittingstermijn. Twee werknemers kunnen dit niet verklaren, omdat zij vanwege hun leeftijd eerder hun werkzaamheden bij de onderneming zullen beëindigen. Zij vragen in...

Afdwingen plaatsing langdurig ziek ondernemingsraadslid op kandidatenlijst

Een werkneemster is lid van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is op 21 november 2002 in functie getreden en heeft een zittingsduur tot 21 november 2005. De werkneemster is sinds maart 2005 ziek, maar wenst toch op de kandidatenlijst voor de nieuwe verkiezingen geplaatst te worden. De ondernemingsraad...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3