THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Weigering kandidatuur door ondernemingsraad

Een ondernemingsraad verlangt van de kandidaten voor de OR-verkiezing dat zij verklaren beschikbaar te zijn voor de gehele duur van de zittingstermijn. Twee werknemers kunnen dit niet verklaren, omdat zij vanwege hun leeftijd eerder hun werkzaamheden bij de onderneming zullen beëindigen. Zij vragen in...

Afdwingen plaatsing langdurig ziek ondernemingsraadslid op kandidatenlijst

Een werkneemster is lid van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is op 21 november 2002 in functie getreden en heeft een zittingsduur tot 21 november 2005. De werkneemster is sinds maart 2005 ziek, maar wenst toch op de kandidatenlijst voor de nieuwe verkiezingen geplaatst te worden. De ondernemingsraad...

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Toelichting artikel 10 WOR

Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan en de wijze waarop tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad zullen worden vervuld, nader regelen.

Er melden zich (te) nieuwe kandidaten aan voor de verkiezingen. Mogen ze toch op de kieslijst?

Er komen verkiezingen aan voor de ondernemingsraad. Er melden zich alleen nieuwe kandidaten aan die nog niet lang genoeg bij het bedrijf werken volgens het verkiezingsreglement. Wat zijn de mogelijkheden?

Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?

De ondernemingsraad werkt met een lijstenstelsel. De ondernemingsraad vraagt zich af of de volgorde op de vakbondslijst bepaald wordt door de vakbond (bedrijfsledengroep) of door de ondernemingsraad.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2