THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Nieuwbouw, kansen voor de ondernemingsraad

Als een bedrijf nieuwbouw gaat plegen of gaat verbouwen, biedt dat kansen om de arbeidsomstandigheden in één keer goed te regelen. Maar in de praktijk gaat dat nogal eens fout. Oplettendheid van de ondernemingsraad is daarom geboden.

Wat moet de ondernemingsraad doen als de productie naar het buitenland verdwijnt?

Er zijn plannen om de productie van het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Kan dat zo maar?

Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing

In het kader van de adviesprocedures over de reorganisatie van de Belastingdienst en de daaraan gekoppelde huisvestingsnota heeft de bestuurder de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij herhaling laten weten voorkeur te hebben voor verplaatsing van de vestiging Belastingdienst in Lelystad naar Almere. De...

Gevolgen van verhuizing kantoor onvoldoende aangegeven

De ondernemingsraad van Total gaat bij de Ondernemingskamer in beroep tegen het besluit van Total om de hoofdkantoren in Antwerpen te concentreren. Dit besluit van Total voldoet niet aan de eis dat de gevolgen voor het personeel voldoende duidelijk zijn en dat met die gevolgen rekening is gehouden bij...

Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan

Een ondernemer besluit zijn activiteiten te concentreren op één locatie. De OR adviseert negatief, onder meer omdat een sociaal plan ontbreekt. Op 16 juli 2004 oordeelt de Ondernemingskamer dat de ondernemer te weinig aandacht heeft besteed aan de gevolgen van het besluit voor de betrokken werknemers...

Besluit tot verplaatsing productie naar een andere fabriek kennelijk onredelijk

Binnen een wereldwijd concern wordt de papierproductie van een vestiging in Nijmegen naar de vestiging in België verplaatst vanwege exploitatieverliezen. De ondernemingsraad van de vestiging Nijmegen en de centrale ondernemingsraad gaan in beroep bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt...

Redelijk besluit tot verhuizing en outsourcing

Een ondernemingsraad en een ondernemer sluiten een convenant. Daarin is opgenomen dat het de bedoeling is dat de eigen identiteit van de onderneming zo veel mogelijk behouden blijft. Vervolgens besluit de ondernemer tot verhuizing van de onderneming van Haarlem naar het pand van de moedermaatschappij...

Philips mag productie (voorlopig) niet verplaatsen van Terneuzen naar Polen

Steeds meer bedrijven verplaatsen bedrijfsonderdelen naar zogenaamde lagelonenlanden. De ondernemingsraad van Philips Lighting verzet zich tegen de overplaatsing van productie van Terneuzen naar Polen. De Ondernemingskamer verplicht op 16 maart 2000 de ondernemer het besluit in zijn geheel in te trekken...

Toelichting artikel 25 Lid 1f

Onder 'plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent' wordt niet alleen verstaan een andere gemeente, doch tevens de verhuizing naar een ander deel van dezelfde gemeente.