THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Instemmingsrecht bij afschaffing van buitengewoon verlof?

De Bedrijfscommissie voor de Overheid (Kamer voor Rijk en Politie) heeft op 22 april 1998 en 3 juni 1998 adviezen uitgebracht over een zestal geschillen die speelden bij (onderdelen van) de Belastingdienst. In al deze zaken wilde de bestuurder een aantal reeds jarenlang bestaande vormen van buitengewoon...

Vakantieregeling school behoeft instemming ondernemingsraad

Het College van Bestuur van een ROC heeft eenzijdig de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor een aantal schooljaren. De ondernemingsraad is van mening dat hier sprake is van een instemmingsplichtig besluit op grond van de WOR en roept de nietigheid van het besluit in. Het...

Toelichting artikel 27 lid 1b

Een arbeids- en rusttijdenregeling betreft het reguliere patroon van de begin- en eindtijden en de pauzetijden en niet het aantal uren dat moet worden gewerkt. De implementatie van arbeidstijdverkorting lijkt zozeer op een werktijdenregeling (thans aangeduid als arbeidstijdenregeling) dat ook daarover...

Geen sprake van gewijzigde regelingen: OR roept ten onrechte de nietigheid in

Een ondernemer en ondernemingsraad verschillen van mening of sprake is van instemmingsplichtige wijzigingen in de vakantie- en verlofregeling en de arbeids- en rusttijdenregeling. De kantonrechter heeft de ondernemer in het gelijk gesteld: er is geen sprake van (instemmingsplichtige) wijzigingen. Ook...

Artikel 27 lid 1 sub b vakantieregeling

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR).