THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Schema vakanties 2020-2022

Regio Noord Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2020 Zomervakantie 4 juli tot en met 16 augustus 2020 Herfstvakantie 10 tot en met 18 oktober 2020 Kerstvakantie 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 Voorjaarsvakantie 20 tot en met 28 februari 2021 Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2021 Zomervakantie...

Kan een werknemer die zonder toestemming op vakantie gaat op staande voet worden ontslagen?

Het is mogelijk een werknemer te ontslaan als hij zonder toestemming op vakantie gaat. In het geval waarin tussen de partijen geen tijdig overleg was gepleegd en de werknemer zijn werkgever had overvallen met de mededeling dat hij de dag daarna op vakantie zou gaan, werd door een rechter beslist dat...

Waarom is houdt de werknemer minder over van zijn vakantiegeld dan van zijn brutoloon?

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als een ‘bijzondere beloning’. Het wordt betaald over een ander tijdvak dan het gebruikelijke (maand)loon. Daarom wordt vaak de tabel bijzondere beloningen toegepast.

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht volgens het Burgerlijk Wetboek?

De werkgever is, op grond van de wet, verplicht de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal vier keer het aantal overeengekomen arbeidsdagen per week. Dus als een werknemer vijf dagen per week werkt, is het minimum aantal vakantiedagen twintig per jaar.

Mag werkgever verlof-stop inlassen?

De werkgever heeft besloten om voor een bepaalde periode komend jaar een stop in te lassen op het nemen van verlof. Kan de werkgever dit zomaar doen?

Vakantieregeling school behoeft instemming ondernemingsraad

Het College van Bestuur van een ROC heeft eenzijdig de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor een aantal schooljaren. De ondernemingsraad is van mening dat hier sprake is van een instemmingsplichtig besluit op grond van de WOR en roept de nietigheid van het besluit in. Het...

Toelichting artikel 27 lid 1b

Een arbeids- en rusttijdenregeling betreft het reguliere patroon van de begin- en eindtijden en de pauzetijden en niet het aantal uren dat moet worden gewerkt. De implementatie van arbeidstijdverkorting lijkt zozeer op een werktijdenregeling (thans aangeduid als arbeidstijdenregeling) dat ook daarover...