THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Intentieverklaring tot samenwerking zonder adviesaanvraag

Een ondernemer heeft een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarin heeft de ondernemer zich in aanloop tot de voorgenomen fusie gebonden aan bestuurlijke samenwerking en intensivering van de samenwerking tussen de werkorganisaties. Bovendien werd de wederpartij in de overeenkomst als exclusieve...

De adviesplicht bij een voorgenomen duurzame samenwerking

Een ontwikkelingsorganisatie ter bestrijding van wereldwijde armoede is voornemens een samenwerkingsverband aan te gaan met een consultancybureau dat adviseert op het gebied van sociaal ondernemerschap. De ontwikkelingsorganisatie informeert haar ondernemingsraad. Daarop ontstaat discussie of en wanneer...

Geen adviesplichtige samenwerking

Een SW-bedrijf gaat een duurzame samenwerking aan met een andere onderneming. Het SW-bedrijf zal medewerkers detacheren bij deze andere onderneming, zodat zij via die onderneming hun werkzaamheden voor de opdrachtgever kunnen voortzetten. De ondernemingsraad stelt beroep in tegen dit besluit, omdat de...

Toelichting artikel 25 lid1b

Gaat het in het eerste lid van artikel 25 WOR onder a om de overdracht van de eigen onderneming, in dit onderdeel treedt de ondernemer op als koper of verkoper van een andere onderneming. Daarnaast bevat het eerste lid onder b nog een groot aantal besluiten die enigszins vergelijkbaar zijn met het kopen...