THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Werktijdenregeling nietig

Een ondernemer publiceert een nieuw rooster zonder instemming van de ondernemingsraad. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een nietig besluit, ook al is er geen formeel besluit. Het besluit hoeft niet te worden ingetrokken. Het tegenverzoek van de ondernemer om vervangende toestemming wordt...

Uitgangspunten regeling arbeidstijden

Het begrip arbeid (ook wel aangeduid als ‘dienst’, in tegenstelling tot ‘rusttijd’ en ‘pauze’) dient in het kader van de Arbeidstijdenwet ruim te worden opgevat. Ook wanneer de werkgever de aanwezigheid van de werknemer verlangt en er geen werk is (denk aan de ober of winkelbediende die op een klant...

Geen sprake van gewijzigde regelingen: OR roept ten onrechte de nietigheid in

Een ondernemer en ondernemingsraad verschillen van mening of sprake is van instemmingsplichtige wijzigingen in de vakantie- en verlofregeling en de arbeids- en rusttijdenregeling. De kantonrechter heeft de ondernemer in het gelijk gesteld: er is geen sprake van (instemmingsplichtige) wijzigingen. Ook...

Artikel 27 lid 1 sub b arbeids- en rusttijdenregeling

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR).