THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 25 lid1e

Belangrijke wijzigingen in de organisatie worden veelal aangeduid met het begrip herstructurering en ook wel reorganisatie. Hiervan is in de regel sprake indien het organogram wordt gewijzigd, het aantal afdelingen wordt vermeerderd of verminderd, het aantal werknemers in één of meerdere afdelingen aanzienlijk...

Toelichting artikel 25 lid 1d

Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming (Artikel 25 lid 1d) Onder 'inkrimping' wordt verstaan afslanking van de onderneming, dat wil zeggen dat dezelfde producten of diensten worden geproduceerd, maar in geringere omvang. Uitbreiding van de werkzaamheden...

Toelichting artikel 25 lid 1c

Artikel 25 lid 1c van de WOR betreft de situatie waarin de onderneming, of een belangrijk onderdeel daarvan, bijvoorbeeld wordt gesloten. De ondernemingsraad zal zich in deze situatie vooral bezig dienen te houden met de gevolgen van gedwongen ontslag voor de werknemers.