THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Audit verandercondities

Download hier het Word-document Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Figuur verandercondities Vul de score op de bovenste helft (de vragen 1 t/m 5) apart in voor management, middenkader en basis. Bij de onderste helft (vragen...

Onduidelijke redenen voor besluit tot verval functie

Een ondernemer besluit tot het verval van een functie met het oog op de stroomlijning van de interne processen. Dit besluit valt na een negatief advies van de ondernemingsraad. De Ondernemingskamer oordeelt dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen, omdat er een motiveringsgebrek...

Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit

Naar aanleiding van prestatieafspraken van de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet een universiteit zich verplicht de overhead te reduceren met 50 fte. Het reorganisatieplan voorziet in een nieuwe organisatiestructuur. De bestuurder wenst over de organisatie-eenheid na samenvoeging...

Geen wezenlijke invloed ondernemingsraad

Een wereldwijde laboratoriumorganisatie wenst de Nederlandse vestiging te sluiten. De ondernemingsraad wordt voor het eerst met dit voornemen geconfronteerd met de ontvangst van de adviesaanvraag. Omdat het besluit op (internationaal) groepsniveau is voorbereid en het voorgenomen besluit zeer ingrijpend...

Philips mag productie (voorlopig) niet verplaatsen van Terneuzen naar Polen

Steeds meer bedrijven verplaatsen bedrijfsonderdelen naar zogenaamde lagelonenlanden. De ondernemingsraad van Philips Lighting verzet zich tegen de overplaatsing van productie van Terneuzen naar Polen. De Ondernemingskamer verplicht op 16 maart 2000 de ondernemer het besluit in zijn geheel in te trekken...