THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit

Een ondernemer vraagt advies over een voorgenomen besluit tot herstructurering van één van de locaties van de onderneming. De ondernemingsraad adviseert negatief, en is van mening dat hij onvoldoende informatie heeft ontvangen. Als de ondernemer het besluit toch neemt, start de ondernemingsraad een procedure....

Besluit tot outsourcing bedrijfshoreca is niet kennelijk onredelijk

Een ondernemer vraagt de ondernemingsraad om advies over een voorgenomen besluit tot (kort gezegd) outsourcing van de bedrijfshoreca. De ondernemer ziet niet de meerwaarde van het zelf exploiteren van een grote horecavoorziening in relatie tot het primaire (zorg)proces. De ondernemingsraad adviseert...