THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or

Na een reorganisatie lukt het niet om een werknemer te herplaatsen. Het sociaal plan biedt geen ruimte voor gedwongen ontslag. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het sociaal plan...

Plaatsingsprocedure voldoende zorgvuldig

In het kader van een reorganisatie bij een zorginstelling zal de managementstructuur worden aangepast. Het aantal leidinggevenden wordt flink teruggebracht. Voor de benoeming van de in dat verband opengestelde functie van teammanager kunnen aangewezen werknemers deelnemen aan de plaatsingsprocedure....

Werknemer niet herplaatsbaar, ontbindingsverzoek toewijsbaar

In 2006 heeft een werkgever een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd. Na overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. In het kader van de daarna door te voeren organisatiewijziging is de functie van een werknemer komen te vervallen. Hij heeft intern gesolliciteerd naar...

Wat moet de ondernemingsraad een medewerker zeggen wanneer hij moet solliciteren op zijn eigen functie?

Bij een inkrimpingsreorganisatie in een bedrijf moeten medewerkers solliciteren naar hun eigen functie. Diegenen die niet langer daarvoor in aanmerking komen, worden ontslagen. Mag dat eigenlijk wel?

Welke rechten hebben de werknemers na faillissement en doorstart?

Als er na een faillissement contracten worden aangeboden voor een doorstart, wat voor een soort contracten mogen dat dan zijn. Welke rechten kunnen werknemers meenemen naar de nieuwe situatie?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad

Een openbare bibliotheek verzoekt om ontslag voor een collectiemanager. Er wordt verlies geleden en daarom moet er op de personeelskosten worden bezuinigd. De bibliotheek wenst het collectiemanagement uit te besteden. In het kader van het adviestraject op grond van artikel 25 WOR heeft de ondernemingsraad...

Sociaal plan overeengekomen met or

Een werkgever is voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van subsidies. Als gevolg van bezuinigingen vindt er een reorganisatie plaats bij de werkgever en vervalt de arbeidsplaats van één van de werknemers. De ondernemingsraad (or) heeft daarover een positief advies uitgebracht. Vervolgens is de...

Verval arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden

Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter primair om herstel van de arbeidsovereenkomst en subsidiair wedertewerkstelling in een passende functie....