THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Adviesrecht bij vermindering van cabinepersoneel?

Vliegmaatschappij KLM besluit op bepaalde intercontinentale vluchten één cabinebemanningslid minder in te zetten. De ondernemingsraad meent dat betreffende besluitvorming adviesplichtig is. KLM deelt dit standpunt niet en verweert zich met de overweging dat er geen sprake is van een “belangrijk” besluit...

Geschonden adviesrecht?

Een ondernemingsraad stelt beroep in, omdat hij geen adviesaanvraag heeft gehad over stopzetting van pensioenactiviteiten. De Ondernemingskamer oordeelt dat er geen sprake is van stopzetting van activiteiten. Ook is er geen sprake van een belangrijke inkrimping van werkzaamheden, omdat het slechts één...

Besluit tot sluiting mailroom niet kennelijk onredelijk

Een werkgever is een organisatie die zich bezighoudt met financiële en HR-gerelateerde activiteiten voor de groep in Europa. De groep verleent diensten in de post- en logistieke sector. De “Finance” organisatie heeft aan de ondernemingsraad een adviesaanvraag voorgelegd om de werkzaamheden van de zogenoemde...

Toelichting artikel 25 lid1e

Belangrijke wijzigingen in de organisatie worden veelal aangeduid met het begrip herstructurering en ook wel reorganisatie. Hiervan is in de regel sprake indien het organogram wordt gewijzigd, het aantal afdelingen wordt vermeerderd of verminderd, het aantal werknemers in één of meerdere afdelingen aanzienlijk...

Toelichting artikel 25 lid 1d

Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming (Artikel 25 lid 1d) Onder 'inkrimping' wordt verstaan afslanking van de onderneming, dat wil zeggen dat dezelfde producten of diensten worden geproduceerd, maar in geringere omvang. Uitbreiding van de werkzaamheden...

Toelichting artikel 25 lid 1c

Artikel 25 lid 1c van de WOR betreft de situatie waarin de onderneming, of een belangrijk onderdeel daarvan, bijvoorbeeld wordt gesloten. De ondernemingsraad zal zich in deze situatie vooral bezig dienen te houden met de gevolgen van gedwongen ontslag voor de werknemers.

Spreekplicht werkgever in geval van voorgenomen reorganisatie

De vraag die hier in twee instanties aan de orde is, is of een verzekeringsadviseur die een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten en daarna verneemt dat er reorganisatieplannen bestonden, door zijn werkgever van die reorganisatieplannen op de hoogte had moeten worden gesteld. Dat zou dan een vervroegde...

Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit

Een ondernemer vraagt advies over een voorgenomen besluit tot herstructurering van één van de locaties van de onderneming. De ondernemingsraad adviseert negatief, en is van mening dat hij onvoldoende informatie heeft ontvangen. Als de ondernemer het besluit toch neemt, start de OR een procedure. De Ondernemingskamer...

Stap voor stap een adviesaanvraag behandelen

Iedere ondernemingsraad heeft er mee te maken; de adviesaanvraag, maar hoe doe je nu de eerste beeldvorming binnen de ondernemingsraad? Hoe analyseer je systematisch de stukken die je ontvangen hebt zonder je te verliezen in details?

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht kan wel worden gezien als het belangrijkste recht van de ondernemingsraad. Het betreft immers de mogelijkheid om belangrijke organisatorische (en ook vaak strategisch georiënteerde) besluiten te beoordelen. Het is dan ook een zwaar recht. Het betreffende adviesrecht is in artikel 25 WOR...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2