THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken?

Kan een ondernemingsraad de communicatie met de achterban inperken en is dit strijdig met de bedoelingen van de WOR?

Wat moet de ondernemingsraad doen als het steeds wordt teruggefloten door de achterban?

De ondernemingsraad wordt nagenoeg elke keer op het matje geroepen of teruggefloten als er wordt gecommuniceerd met de achterban. Dit is erg vervelend omdat er steeds maar weer discussie moet worden gevoerd over de tekst van een kort verslag.

Hoe richten ondernemingsraden een Centrale ondernemingsraad op?

Voor een holding van ongeveer dertig bedrijven met elk een ondernemingsraad wil de directie een centrale ondernemingsraad (COR) in het leven roepen. Uit hoeveel personen gaat zo’n COR bestaan en hoe is de verdeling?