THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldreglement SER

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is één van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen. Daarin...

Toelichting artikel 14 WOR

Dat de ondernemingsraad zijn eigen werkwijze kan regelen, heeft het voordeel dat die werkwijze kan worden aangepast aan de bedrijfssituatie. De in het reglement vastgelegde werkwijze geeft bindende regels voor de huishoudelijke gang van zaken van de ondernemingsraad.

Reglement van de ondernemingsraad

Ondernemingsraden zijn verplicht een reglement te maken (artikel 8 van de WOR). Dit reglement bevat de onderwerpen die de wet aan de ondernemingsraad heeft opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat regels voor de verkiezingsprocedure (artikel 10 WOR) en de werkwijze van de ondernemingsraad (artikel...