THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming

Een ondernemer verzoekt de kantonrechter om plaatsvervangende toestemming voor wijziging van het rechtspositiereglement dat is overeengekomen met de ondernemingsraad. De kantonrechter Utrecht oordeelt op 12 februari 2016 dat het hier niet gaat om een instemmingsplichtige aangelegenheid, en dat de ondernemer...

Werkneemster overtreedt bedrijfsregels; ontslag ondanks lidmaatschap OR

Een werkneemster is in dienst als flight supervisor bij een aanbieder van catering voor luchtvaartmaatschappijen en werkzaam op Schiphol. Het betekent onder meer dat zij beschikt over een Schipholpas. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze pas is kennis van de (veiligheids)voorschriften. De werkneemster...

Ernstig verwijtbaar door vervalsing handtekeningen op functioneringsverslagen

Een teamleider heeft zonder formele functioneringsgesprekken met medewerkers te houden functioneringsverslagen opgemaakt en deze, voorzien van een vervalste handtekening, ingeleverd. Deze handelswijze is voor de werkgever reden om de teamleider op staande voet te ontslaan. Zowel de kantorenrechter als...

De reikwijdte van het opzegverbod

Genieten ondernemingsraadsleden ontslagbescherming als de ondernemingsraad niet voldoet aan de vereisten die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) daar aan stelt? Volgens de Hoge Raad is dit onder omstandigheden wel het geval.

Benadelingsprocedure bij ambtenaren kan niet via kantonrechter

Omdat een ondernemingsraad zich niet kan vinden in de disciplinaire sancties die een overheidswerkgever heeft opgelegd, legt hij de kwestie voor aan de kantonrechter. Deze is van mening dat een dergelijke kwestie is voorbehouden aan de bestuursrechter. Vervolgens wendt de ondernemingsraad zich tot (uiteindelijk)...

Geen uitzonderingspositie voor ondernemingsraadslid in sociaal plan

Een werknemer is sinds 1989 in dienst bij een werkgever. Hij is lid van de ondernemingsraad. De werkgever wenst op bedrijfseconomische gronden een reorganisatie door te voeren. Hierbij zullen acht arbeidsplaatsen, waaronder die van de werknemer, komen te vervallen. De ondernemingsraad heeft hierover...

Ondernemingsraad bestaat nog; ontslagverbod ondernemingsraadslid

De werkgever vraagt de kantonrechter om toestemming voor ontslag van een werknemer, lid van de ondernemingsraad. Het geschil draait om de vraag of de ondernemingsraad nog bestaat, en dus of de werknemer ondernemingsraadslid is of voormalig lid. De kantonrechter Almelo oordeelt op 30 augustus 2010 dat...

Beroep op ontslagbescherming or-leden afgewezen

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbinden. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is, nu er sprake is van overgang van onderneming en hij niet meer bij de werkgever in dienst is. Verder beroept de werknemer zich op de ontslagbescherming van een ondernemingsraadslid,...

Werkgever houdt zich niet aan sociaal plan

Een werkgever verzoekt de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens een bedrijfseconomische noodzaak. De ondernemingsraad heeft met de reorganisatie ingestemd en in overleg met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. De werknemer lijdt aan een...

Ontbinding arbeidsovereenkomst houdt geen verband met OR-lidmaatschap

Een zorginstelling dient een verzoek in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van één van haar diëtisten die tevens ondernemingsraadslid is. In verband met de voorgenomen reorganisatie is namelijk de arbeidsplaats van een aantal diëtisten komen te vervallen. De werkneemster beroept...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3