THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken

In een eerdere procedure bij hetzelfde Gerechtshof is voor recht verklaard dat de besluitvorming nog niet was afgerond, en dat de ondernemer alsnog instemming aan de ondernemingsraad moest vragen. De ondernemer heeft dit gedaan, maar heeft het voorgenomen besluit daarna ingetrokken en geen besluit meer...

Wat doet de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer (OK) is een gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof in Amsterdam. Naast het advies- en beroepsrecht van ondernemingsraden gaat de Ondernemingskamer over onder meer het enquêterecht, de zogenoemde structuurregeling (benoeming van commissarissen) en jaarrekeningprocedures.

Conflicten

De uitoefening van bevoegdheden kan in voorkomende gevallen leiden tot een conflict tussen de ondernemingsraad en de ondernemer (vertegenwoordigd door de bestuurder). De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat in dat geval een geschillenregeling. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer kan besluiten...

Geen spoedeisend belang; geen kortgedingprocedure

Een ondernemer die een bioscoop exploiteert, wil een nieuw kassarooster voor caissières invoeren. Omdat de ondernemer geen instemming aan de ondernemingsraad (OR) heeft gevraagd, verzoekt de OR de Kantonrechter een voorlopige voorziening te treffen. De Kantonrechter bepaalt dat de ondernemer het rooster...

Toelichting artikel 22a WOR

De rechter kan de ondernemingsraad niet in de kosten van de procedure veroordelen. Het betekent dat de ondernemingsraad, ook al verliest hij de procedure, niet in de griffiekosten en in een deel van de kosten van de advocaat van de ondernemer kan worden veroordeeld.