THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Werkdruk: de aanpak

Werkdruk is de structurele kloof tussen enerzijds de eisen die het werk stelt en anderzijds de tijd en mogelijkheden die beschikbaar zijn om aan die gestelde eisen te voldoen. Daardoor heeft men het gevoel voortdurend onder een tijdsdruk te staan of moet men in een hoog tempo werken. Werkdruk is dus...

Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt

Download hier het Word-document De checklist hierna is te gebruiken om globaal te analyseren uit welk gebied het conflict met name voortkomt. Weeg, mede op grond van deze analyse, zeer zorgvuldig af welke strategie de beste mogelijkheden biedt om resultaat te boeken of tot elkaar te komen.

Werkdruk verminderen en voorkomen

Volgens onderzoek van TNO en het CBS heeft één op de zeven medewerkers last van burn-out klachten. Die medewerker voelt zich regelmatig emotioneel uitgeput, leeg of moe en raakt uit balans. Logisch dat het ministerie van SZW sinds 2014 jaarlijks de ‘Week van de werkstress’ organiseert.

Agressie en reageren op agressie

De controleur van de sociale dienst belt aan voor een controle van de woonsituatie bij een aanvrager van een bijstandsuitkering. Nadat hij zich heeft voorgesteld wordt de deur voor zijn gezicht dicht gegooid. Oprotten klinkt het van achter de deur.

Ondernemingsraad kan psychische diversiteit bespreekbaar maken

Eén op de zes werknemers heeft een psychische aandoening. De ondernemingsraad kan de bespreekbaarheid hiervan bevorderen, zo blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma.

Voorwaardelijke ontbinding wegens seksuele intimidatie

Een werkgever verzoekt de kantonrechter te Maastricht de arbeidsovereenkomst van een werknemer voorwaardelijk te ontbinden wegens seksuele intimidatie. De kantonrechter oordeelt op 5 januari 2011 dat de gestelde dringende reden onvoldoende is onderzocht en ook niet volgens eigen protocol. Nu er wel sprake...