THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Privacy bij ziekte in de knel

Mag een leidinggevende bij een ziekmelding vragen naar de aard van de ziekte? Welke medische informatie mag een bedrijfsarts doorgeven aan de werkgever?

Sociale media en privacy

Russische bendes stelen 1,2 miljard gebruikersnamen en wachtwoorden. Hulpverleners binnen de jeugdzorg worden bedreigd na filmpjes van boze ouders op internet. Online privacy wordt dus op de proef gesteld. In dit artikel tien vragen en antwoorden over sociale media en privacy.

Privacy op de werkvloer

Ooit was privacy simpel: de sleutel van de kast met personeelsdossiers in het veilige in het bezit hoofd HR en de bestuurder, en niemand die daarbij kon.

Vervangende toestemming voor camerabeveiliging

Een productiebedrijf wil camera’s ophangen om bedrijfseigendommen te beschermen en om diefstal te voorkomen. Dit maakt inbreuk op de privacy van de medewerkers. Zij worden immers gefilmd. De ondernemingsraad stemt daarom niet in. De kantonrechter oordeelt dat de inzet van camera’s noodzakelijk is om...

Werkinstructie mailbox is instemmingsplichtig

In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Amsterdam over de vraag of een werkinstructie van een gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen de instemming behoeft van de ondernemingsraad. De werkinstructie houdt onder andere in dat ingeval van afwezigheid de afwezigheids-assistent moet worden aangezet. Dat daarnaast...

Ondernemingsraad claimt terecht instemmingsrecht regeling e-mailinbox

Een werkgever heeft een besluit genomen waarbij werknemers verplicht worden een collega dan wel hun leidinggevende te machtigen tot hun e-mailinbox. Indien deze machtiging ontbreekt, verkrijgt de leidinggevende die inzage toch. De ondernemingsraad claimt instemmingsrecht en stapt naar de kantonrechter...

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...