THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Medezeggenschap in kleine organisaties organiseren

In organisaties met minder dan honderd werknemers is een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging niet vanzelfsprekend. Het vereist meer dan eens veel doorzettingsvermogen om dit van de grond te krijgen. Wetgeving is het kader om een vorm van geformaliseerde medezeggenschap te bereiken, maar...

Hoe kunnen werknemers in een bedrijf een PVT instellen?

De ondernemer met minder dan vijftig werknemers kan op elk moment een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen (tenzij de cao de instellingsgrens voor een ondernemingsraad lager dan vijftig legt). Hij is ertoe verplicht als de meerderheid van de werknemers aangeeft een PVT te willen.

Welke rechten hebben 'freelancers' in de PVT?

Een organisatie werkt veel met freelancers/zzp-ers. Ze zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in oprichting. Hebben zij dezelfde rechten in een PVT (en later wellicht een ondernemingsraad) als de medewerkers in loondienst?

Wat is de rol van de PVT bij een faillissement?

Er is een faillissement in aantocht. Welke rol heeft de personeelsvertegenwoordiging in dit proces, en mogen zij ook overleg hebben met de curator?

Wat moet er gebeuren als het aantal werknemers onder de vijftig zakt?

In het bedrijf zakt het aantal werknemers binnenkort onder de vijftig. Moet de ondernemingsraad dan worden omgezet naar een personeelsvertegenwoordiging?

Opzegverbod lid personeelsvertegenwoordiging

Met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst van de voorzitter van de personeelsvertegenwoordiging op. De werknemer doet een beroep op de vernietigbaarheid van deze opzegging wegens het bestaan van een opzegverbod. Hij vordert bij...

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: overgangsregeling

Een werkgever gaat na instemming van de personeelsvertegenwoordiging en overleg met de bonden over tot invoering van een nieuw personeelsreglement, dat voor een werknemer ten nadele van hem uitwerkt. Op 22 december 2011 oordeelt de kantonrechter Groningen dat de werkgever voldoende belang heeft voor...

De personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is bedoeld voor kleine ondernemingen (ondernemingen met minder dan vijftig en meer dan tien werknemers), waar geen verplichting tot het oprichten van een ondernemingsraad bestaat. Ondernemers kunnen vrijwillig een PVT oprichten. Zij zijn daartoe verplicht als de...

Personeelsvertegenwoordiging (in oprichting) ten onrechte gepasseerd

Net voordat er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt opgericht, vraagt de ondernemer ontslag aan voor 18 van de 42 werknemers. De voorzieningenrechter Amsterdam oordeelt op 11 maart 2013 dat de ondernemer de PVT om advies had moeten vragen en verplicht hem de ontslagaanvragen in trekken, dan wel,...

Personeelsvertegenwoordiging wint enquêteprocedure van aandeelhouder

Tussen de directie en de grootaandeelhouder rijst een conflict. De grootaandeelhouder stuurt aan op ontslag van de directie. Op dat moment richten de werknemers met steun van de directie een personeelsvertegenwoordiging (PVT) op. Bij ondernemingsovereenkomst wordt aan deze personeelsvertegenwoordiging...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2