THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Besluit GOR om instemming te onthouden wordt onredelijk beoordeeld

Een werkgever heeft aan de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) instemming verzocht over twee besluiten die het beoordelingssysteem wijzigen. De GOR besluit zijn instemming te onthouden. De werkgever heeft vervolgens de kantonrechter verzocht vervangende toestemming te verlenen. De kantonrechter...

Kantonrechter weigert vervangende toestemming

De kantonrechter te Rotterdam weigert op 16 mei 2011 de afdeling Publiekszaken van de gemeente Rotterdam vervangende toestemming te verlenen om een nieuwe voorziening die geschikt is het gedrag van de medewerkers te beoordelen in te voeren. De eerder, daarmee samenhangende, voorziening behoort eerst...

Wijziging regeling personeelsbeoordeling en beloningssysteem niet instemmingsplichtig

Een ondernemer en een ondernemingsraad verschillen van mening over de vraag of sprake is van een wijziging van een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling (artikel 27 lid 1 onder g WOR) en over de vraag of sprake is van vaststelling of wijziging van een beloningssysteem (artikel 27 lid 1...

Coachingsgesprekken hoeven niet te worden teruggedraaid

Een ondernemer besluit om coachingsgesprekken te houden. Daarbij wordt een formulier gebruikt dat wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Onder druk van een procedure wordt dit ingetrokken. Als gevolg hiervan is ten tijde van het kort geding dat door de ondernemingsraad is aangespannen geen sprake...

Cameratoezicht en Mystery Guest II

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legde in 2015 aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde Mystery Guests voor. Ook legde de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging in de bestaande regeling cameratoezicht voor. In hoger beroep komt het Gerechtshof...

Cameratoezicht en mystery guest

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legt aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde mystery guests voor. Dit zijn anonieme rij-instructeurs die het (rij)gedrag van de buschauffeur beoordelen. Ook legt de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging...

Toelichting artikel 27 lid 1g

Indien de wijze waarop en door wie de werknemers systematisch worden beoordeeld in een regeling is vastgelegd, is sprake van een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling. Functioneringsgesprekken zijn geen onderdeel van de personeelsbeoordeling.

Het is onredelijk om geen instemming te geven

De ondernemer vraagt de kantonrechter om vervangende toestemming om het beoordelingssysteem te wijzigen en met succes. De kantonrechter oordeelt dat het onredelijk is dat de ondernemingsraad weigert om in te stemmen. De argumenten van de ondernemer wegen zwaarder dan die van de ondernemingsraad.