THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aanvullend pensioen

De clichés kloppen helemaal: pensioen is voor veel mensen ver weg en ingewikkeld. Daar is de laatste tijd nog een ander feit bijgekomen: voor vrijwel iedereen valt het pensioen nu lager uit dan vroeger. Werk aan de winkel voor de ondernemingsraad?

Keuzemogelijkheden aanvullend pensioen

Pensioen dat medewerkers opbouwen via een werkgever, is gebonden aan strikte regels met verschillende keuzemogelijkheden. Die werken niet voor iedereen hetzelfde. Goed als de ondernemingsraad hiervan op de hoogte is.

Premieverdeling pensioen mag ten nadele van werknemers worden aangepast

Werknemers betalen sinds jaar en dag een derde van de pensioenpremie. Na een overname blijft die verdeling vooralsnog in stand. De overnemer wil met een beroep op de cao de verdeling op 50/50 brengen, gelijk aan zijn overige werknemers. De overgenomen werknemer beroepen zich op de toezegging. Het gerechtshof...

Sociaal plan overeengekomen met or

Een werkgever is voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van subsidies. Als gevolg van bezuinigingen vindt er een reorganisatie plaats bij de werkgever en vervalt de arbeidsplaats van één van de werknemers. De ondernemingsraad (or) heeft daarover een positief advies uitgebracht. Vervolgens is de...

Ondernemingsraad verliest hoger beroep over instemmingsrecht pensioenwijzigingen

Het bedrijf Aon wijzigt zijn pensioenregeling, waardoor onder andere voor de werkgever de bijstortingsverplichting in geval van tekorten vervalt. De ondernemingsraad claimt instemmingsrecht, maar verliest bij de kantonrechter. Dat oordeel blijft op 25 oktober 2016 bij het Gerechtshof Den Haag in stand....

Geen recht op uitbetaling toekomstige pensioenschade

Door de overgang naar een andere pensioenregeling heeft de werknemer pensioenschade geleden. Omdat zijn dienstverband is beëindigd maakt de werknemer aanspraak op de door de werkgever met de ondernemingsraad afgesproken compensatieregeling. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 27...