THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Tips en trucs tijdens een overlegvergadering

Je kunt wel regelmatig overleggen, maar toch het gevoel hebben dat de ondernemingsraad weinig bereikt. Sommigen laten zich snel inpakken. Hoe probeer je iets te bereiken, en hoe doet de bestuurder dat? In dit artikel een aantal tips en trucs.

Checklist beoordelen pensioenoverleg

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom de pensioenen met de bestuurder. Als het overleg achter de rug is, kijk eens terug op de overlegvergadering. Gebruik deze checklist dan om het overleg met de bestuurder te beoordelen...

De ondernemingsraad als strategisch partner?

De strategische en financiële kennis van de medezeggenschap in Nederland schiet in de ogen van veel bestuurders tekort. Dit bleek uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2016 . Een herkenbaar beeld, maar wat doe je eraan?

Overlegvergadering

In een overlegvergadering vindt overleg plaats met de bestuurder over adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad over alle aangelegenheden die de onderneming betreffen. Dit maakt een overlegvergadering voor ondernemingsraad en ondernemer dan ook de vergadering...

Onderling beraad

Ondernemingsraadsleden en leden van zijn commissie hebben naast de vergadertijd het recht om hun werk gedurende een bepaald aantal uren per jaar te onderbreken voor onderling beraad met behoud van salaris. Onderling beraad vindt plaats buiten de vergaderingen om.

Het recht op overleg

Tot 1979 maakte de directeur deel uit van de ondernemingsraad, hij was er zelfs de voorzitter van. In de wetswijziging van toentertijd waarin de ondernemingsraad een zelfstandig werknemersorgaan werd, zag tevens de overlegvergadering (OV) het licht. De overlegvergadering werd het contactmoment tussen...

Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg

De overheid heeft een aantal specifieke bepalingen gegeven voor het te voeren overleg binnen de overheid. Dit is ingegeven door het feit dat binnen de overheid ook plaats moet zijn voor de politieke besluitvorming. In dat kader wordt het onwenselijk geacht dat de medezeggenschap de publieke besluitvorming...

Het stellen van vragen

Om de informatie die je wilt hebben te krijgen, moet je vragen. Het is een kunst en een kunde om de goede vragen te stellen! Over het algemeen kun je pas de goede vraag stellen als de ondernemingsraad voor zichzelf helder heeft wat hij precies wil weten, wat de reden is dat hij dit wil weten en wat ermee...

Ondernemer verantwoordelijk voor inhoudelijk overleg

Een computerprinterbedrijf wil een aantal afdelingen herstructureren in een nieuw te vormen afdeling. De plannen hiertoe heeft de bestuurder in een overlegvergadering aan de ondernemingsraad uiteengezet door middel van een Powerpoint presentatie. Het voorgenomen besluit tot herstructurering en de personele...

Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht

Als het gaat om mogelijkheid van beïnvloeding, dan kun je stellen: hoe vroeger in het besluitvormingsproces, hoe groter de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Naarmate het besluitvormingsproces zich meer ontwikkelt in de richting van het voorgenomen besluit, is er minder ruimte voor het inbrengen...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3