THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Cameratoezicht en Mystery Guest II

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legde in 2015 aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde Mystery Guests voor. Ook legde de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging in de bestaande regeling cameratoezicht voor. In hoger beroep komt het Gerechtshof...

Cameratoezicht en mystery guest

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legt aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde mystery guests voor. Dit zijn anonieme rij-instructeurs die het (rij)gedrag van de buschauffeur beoordelen. Ook legt de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging...

Werkneemster overtreedt bedrijfsregels; ontslag ondanks lidmaatschap OR

Een werkneemster is in dienst als flight supervisor bij een aanbieder van catering voor luchtvaartmaatschappijen en werkzaam op Schiphol. Het betekent onder meer dat zij beschikt over een Schipholpas. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze pas is kennis van de (veiligheids)voorschriften. De werkneemster...

Arbeidsovereenkomst van vakbondsbestuurder, tevens or-lid ontbonden

Een werknemer is als vakbondsbestuurder in dienst van een vakbond. Hij is echter ook or-lid. Er is op een gegeven moment sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De vakbond verzoekt de kantonrechter te Utrecht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt op 2 juli 2013 dat zowel...

Geen verband OR-lidmaatschap en ontbindingsverzoek

Een werknemer, tevens voorzitter van de ondernemingsraad, maakt slecht onderscheid tussen zijn rol als werknemer en als voorzitter. Dit leidt zelfs tot een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever heeft daarom een verzoek gedaan om de arbeidsovereenkomst op die grond te ontbinden. De kantonrechter...

Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ondernemingsraadslid

Een werknemer, tevens lid van de (centrale) ondernemingsraad, wordt door zijn werkgever beticht van schending van zijn geheimhoudingsplicht als ondernemingsraadslid en een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever dient op die gronden een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter te Utrecht. De kantonrechter...

Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid geoorloofd

Een werkneemster is sinds 2006 in dienst bij een werkgever en sinds 2011 lid van de ondernemingsraad. Ze gedraagt zich niet bepaald als een voorbeeldige werknemer en de arbeidsverhouding raakt ernstig verstoord. Er worden verschillende mediationtrajecten ingezet zonder resultaat. De werkgever heeft daarom...