THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Scholing en tijd voor kennis en kunde

Artikel 17 en artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) noemen de faciliteiten die een ondernemingsraad nodig heeft om het werk naar behoren te kunnen vervullen. Maak er gebruik van!

Recht op scholing

Ondernemingsraadsleden hebben het wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht hen zich minimaal vijf dagen per jaar te laten bijscholen. Maar soms geeft de bestuurder geen toestemming. Wat doe je dan?

E-learning verhoogt de kwaliteit van de ondernemingsraad

E-learning begint ingeburgerd te raken. Maken ondernemingsraden er ook voldoende gebruik van om hun kennis en kunde verder bij te spijkeren? Zeker in Engelstalige landen is e-learning een ingeburgerde manier van leren. Kijk maar eens naar het aanbod op bijvoorbeeld Udemy.com of de e-learnings van universiteiten....

Checklist maatwerkcursus

De leden van de ondernemingsraad hebben scholingsrecht. Als jouw ondernemingsraad een maatwerkcursus wil volgen, dan kun je kiezen uit veel verschillende aanbieders. De kwaliteit en de prijzen kunnen nogal verschillen. Waarmee moet je rekening houden als je een cursus op maat wilt volgen? Deze checklist...

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen?

Mag je als lid van de ondernemingsraad de vijf scholingsdagen per jaar ook opvoeren als verlofdagen, waarbij je die dagen gebruikt om jezelf over medezeggenschapsactualiteiten op de hoogte te stellen?

Beoordelen van een opleidingsplan

Veel organisaties werken met een opleidingsplan. De vorm waarin dat wordt gegoten kan nogal verschillen. Het ene bedrijf heeft op een A4 een opsomming van de opleidingen die in enig jaar worden gevolgd, een andere organisatie heeft een boekwerk waarin alles wat maar iets te maken heeft met scholing,...

Competentiemanagement en de rol van de ondernemingsraad

Competentiemanagement is de talenten binnen een organisatie afstemmen op de competenties, zodat de doelen/ambities die de organisatie zich stelt bereikt kunnen worden.

'Blended learning’

Heb je nog niet van blended learning gehoord, dan gaat dit snel veranderen. De ervaringen zijn positief en lijkt het antwoord te zijn op kostenbesparing.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3