THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Werkgever had klokkenluider in bescherming moeten nemen

Een werknemer is in dienst als conciërge bij een school. Hij maakt deel uit van een team van vijf medewerkers, voor wie een WhatsAppgroep bestaat. Wanneer zijn dagelijks direct leidinggevende deze WhatsAppgroep misbruikt voor het posten van ernstig overschrijdend seksistisch, pornografisch en racistisch...

Geen ontslag voor ondernemingsraadslid

Een verzekeraar is niet tevreden over het functioneren van een medewerker. De medewerker is tevens ondernemingsraadslid en zou daarvoor teveel tijd nemen. Als een verbetertraject niet tot verbetering leidt en een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet wordt geaccepteerd, verzoekt de verzekeraar de...

Uitsluiting

Ondernemingsraadsleden kunnen zowel op verzoek van de ondernemingsraad als de ondernemer uitgesloten worden van het werk voor de ondernemingsraad. Een ondernemingsraad mag niet zelf beslissen dat een lid zijn werkzaamheden voor de Raad niet meer mag uitoefenen. Alleen de kantonrechter kan tot een dergelijk...

Voorzitter ondernemingsraad mag aanblijven

Omdat de sfeer binnen de ondernemingsraad slecht is en omdat ook, onder meer, de geheimhoudingsverplichting zou zijn geschonden, verzoekt de bestuurder de bedrijfscommissie om de voorzitter uit zijn functie te laten treden en zijn lidmaatschap op te geven. De bedrijfscommissie vindt dit te ver gaan....

Ontslagbescherming voor or-leden

Voor ondernemingsraadsleden geldt een ontslagverbod. Ze mogen dus niet benadeeld worden door het werk voor de ondernemingsraad. https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_g71vj8dt/embed/iframe?

Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter

De arbeidsovereenkomst van een werknemer, tevens de voorzitter van de ondernemingsraad, wordt op de g-grond ontbonden (verstoorde arbeidsverhouding) en blijft ook in hoger beroep in stand. Het Gerechtshof is het met de kantonrechter eens dat hier geen sprake is van een opzegverbod. Het aanspreken van...

Werkneemster overtreedt bedrijfsregels; ontslag ondanks lidmaatschap OR

Een werkneemster is in dienst als flight supervisor bij een aanbieder van catering voor luchtvaartmaatschappijen en werkzaam op Schiphol. Het betekent onder meer dat zij beschikt over een Schipholpas. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze pas is kennis van de (veiligheids)voorschriften. De werkneemster...

Geldt er ontslagbescherming voor een niet-gekozen ondernemingsraadslid?

Een van de zittende leden is twee jaar geleden op verzoek, maar zonder uitgeschreven verkiezingen in de ondernemingsraad gekomen. Omdat er op zijn afdeling flink wordt bezuinigd, vraagt hij zich af of hij nu wel de wettelijke ontslagbescherming heeft die hoort bij het lidmaatschap van de onderneming...

De reikwijdte van het opzegverbod

Genieten ondernemingsraadsleden ontslagbescherming als de ondernemingsraad niet voldoet aan de vereisten die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) daar aan stelt? Volgens de Hoge Raad is dit onder omstandigheden wel het geval.

Geen uitzonderingspositie voor ondernemingsraadslid in sociaal plan

Een werknemer is sinds 1989 in dienst bij een werkgever. Hij is lid van de ondernemingsraad. De werkgever wenst op bedrijfseconomische gronden een reorganisatie door te voeren. Hierbij zullen acht arbeidsplaatsen, waaronder die van de werknemer, komen te vervallen. De ondernemingsraad heeft hierover...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2