THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen ontslag voor ondernemingsraadslid

Een verzekeraar is niet tevreden over het functioneren van een medewerker. De medewerker is tevens ondernemingsraadslid en zou daarvoor teveel tijd nemen. Als een verbetertraject niet tot verbetering leidt en een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet wordt geaccepteerd, verzoekt de verzekeraar de...

Ontslagbescherming voor or-leden

Voor ondernemingsraadsleden geldt een ontslagverbod. Ze mogen dus niet benadeeld worden door het werk voor de ondernemingsraad. https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_g71vj8dt/embed/iframe?

Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter

De arbeidsovereenkomst van een werknemer, tevens de voorzitter van de ondernemingsraad, wordt op de g-grond ontbonden (verstoorde arbeidsverhouding) en blijft ook in hoger beroep in stand. Het Gerechtshof is het met de kantonrechter eens dat hier geen sprake is van een opzegverbod. Het aanspreken van...

Geen ontslagbescherming op grond van de Flexwet

Opvolgend werkgeverschap op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek heeft in beginsel geen gevolgen voor anciënniteit. In deze zaak is bovendien geen sprake van opvolgend werkgeverschap. De werknemer zegt dienstbetrekking voor onbepaalde tijd op en treedt voor onbepaalde tijd in dienst van een nieuwe...

Beroep op ontslagbescherming or-leden afgewezen

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbinden. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is, nu er sprake is van overgang van onderneming en hij niet meer bij de werkgever in dienst is. Verder beroept de werknemer zich op de ontslagbescherming van een ondernemingsraadslid,...

Toelichting artikel 21 WOR

De wet wil de werknemers, die betrokken zijn bij het werk van ondernemingsraad beschermen tegen benadeling en ontslag door de werkgever. Benadeling is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden, het ontslag van werknemers betrokken bij het ondernemingsraadswerk in boek 7 titel 10 van het Burgerlijk ...

Nietig ontslag ondernemingsraadslid

Een werknemer is in januari 2010 in de ondernemingsraad gekomen. Enkele weken daarna wordt hij wegens een fout van zijn taken ontheven en vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon. Nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen, is de arbeidsovereenkomst per 1 november 2010 opgezegd....

Opzegverbod wegens or-lidmaatschap?

Een werkgever vraagt de kantonrechter te Amsterdam de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die lid is van de ondernemingsraad, op te zeggen. De werknemer is van mening dat zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad opzegging verhindert. De kantonrechter oordeelt op 7 juni 2010 dat de ondernemingsraad...

Mag een persoonlijk betrokken ondernemingsraadslid meepraten bij een reorganisatie?

In het reorganisatieplan waarover de ondernemingsraad een adviesaanvraag heeft ontvangen, dreigt één van de ondernemingsraadleden boventallig te worden. Mag het lid nu wel in dit adviesproces betrokken worden?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2