THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingsraad wint enquêteprocedure tegen Eneco

Bij Eneco speelden en spelen grote conflicten tussen de aandeelhouders, het bestuur, en de Raad van Commissarissen, en inmiddels ook de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen ontslaat de bestuurder. Dat wordt niet geaccepteerd door de ondernemingsraad, die een enquêteprocedure start. Een van de...

Ontslagen bestuurder beroept zich tevergeefs op de WOR

Een bestuurder van een BV wordt ontslagen. Hij vecht dit ontslag aan en beroept zich onder meer op het passeren van de ondernemingsraad (OR), die immers adviesrecht heeft bij benoeming en ontslag van bestuurders. De Rechtbank Arnhem overweegt op 20 juli 2005 - anders dan in eerdere rechtspraak - dat...

Personeelsvertegenwoordiging (in oprichting) ten onrechte gepasseerd

Net voordat er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt opgericht, vraagt de ondernemer ontslag aan voor 18 van de 42 werknemers. De voorzieningenrechter Amsterdam oordeelt op 11 maart 2013 dat de ondernemer de PVT om advies had moeten vragen en verplicht hem de ontslagaanvragen in trekken, dan wel,...

Voorgenomen besluit wijziging Corporate Finance structuur niet kennelijk onredelijk

Een internationaal concern gaat over tot invoering van een nieuw financieel model dat alle verschillende modellen waarmee de afdelingen Finance wereldwijd werken, zal vervangen. Daarmee wil het concern een efficiëntere financiële administratie realiseren en werkprocessen standaardiseren op lokaal en...

Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend

Na een positief advies van de ondernemingsraad worden zeventien werknemers ontslagen. Een van de werknemers wijst de ontslagvoorwaarden af. De Almelose kantonrechter oordeelt op 22 oktober 2012 dat het ontbindingsverzoek van de werkgever niet door de beugel kan. Daaraan doet niet af dat de ondernemingsraad...

Sociaal plan geldt niet voor achtergebleven werknemers

Kort na een grote reorganisatie gaat de onderneming van een tapijtproducent failliet. De werknemers die ontslag worden aangezegd, doen tegenover het moederbedrijf van de tapijtproducent een beroep op het sociaal plan dat is gehanteerd voor de reorganisatie. Zij stellen dat het moederbedrijf zich op basis...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad

Een openbare bibliotheek verzoekt om ontslag voor een collectiemanager. Er wordt verlies geleden en daarom moet er op de personeelskosten worden bezuinigd. De bibliotheek wenst het collectiemanagement uit te besteden. In het kader van het adviestraject op grond van artikel 25 WOR heeft de ondernemingsraad...

Toelichting artikel 27 lid 1e

Tot het aanstellingsbeleid behoren de bestaande sollicitatieprocedure, het beleid de voorkeur te geven aan interne sollicitanten, de uitvoering van de in vele cao's neergelegde verplichting vooral jongeren, allochtonen of andere tot achterstandsgroepen behorende werknemers in dienst te nemen, enzovoort....