THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ontslag van de bestuurder

Het zal je maar gebeuren als bestuurder. Komt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de mededeling: ‘Wij zijn van plan je te ontslaan. En daarover moeten we advies vragen aan de ondernemingsraad.’

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. Ontslag op staande voet betekent dat een arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd. Het betekent bijvoorbeeld dat de toepasselijke opzegtermijn niet in acht wordt genomen. Ook hoeft de werkgever geen toestemming...

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op verschillende manieren tot een einde komen. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen of de werkgever en de werknemer kunnen samen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Een andere...

Sociaal plan

Een sociaal plan is bedoeld om collectieve regelingen te treffen ten behoeve van werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen bij de onderneming waar de werknemers werkzaam zijn. Het gaat dan om de sociale gevolgen van onder andere beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van de onderneming....

Rechtspositie ondernemingsraadleden

De medezeggenschap dient zich onafhankelijk op te kunnen stellen binnen de onderneming, dus vrij van invloeden van binnen de organisatie, denk aan werknemers of bestuurders, en vrij van invloeden van buiten de onderneming, denk aan vakbonden of lobbyorganisaties. Wanneer individuele leden bij hun functioneren...