THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie

Bij een grote verzekeraar wordt de ondernemingsraad advies gevraagd op een voorgenomen reorganisatie. In het kader van de reorganisatie komen functies te vervallen, worden functies gewijzigd en ontstaan nieuwe functies. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder de voorwaarden dat (1) het sociaal...

Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk

Omdat er minder budget beschikbaar is voor de begeleiding van werkzoekenden met een uitkering, ziet de gemeente Leeuwarden zich genoodzaakt om te gaan reorganiseren. De gemeente wil het aantal formatieplaatsen uiteindelijk met de helft terugbrengen. Zolang er echter onderhandeld wordt over een nieuw...

Reorganisatie onredelijk

Een van oorsprong Japanse onderneming op het gebied van beeldverwerkingstechnologie, met een vestiging in Nederland, heeft bij de ondernemingsraad in het kader van een adviesaanvraag het voorgenomen besluit neergelegd tot het reorganiseren van de IT-organisatie. De ondernemingsraad heeft hierop negatief...

Sociaal plan

Een sociaal plan is bedoeld om collectieve regelingen te treffen ten behoeve van werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen bij de onderneming waar de werknemers werkzaam zijn. Het gaat dan om de sociale gevolgen van onder andere beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van de onderneming....

Advies OR betrokken in ontslagprocedure

Om bedrijfseconomische redenen heeft een kinderopvangorganisatie haar ondernemingsraad om advies verzocht voor een reorganisatie, waarbij medewerkers zullen worden ontslagen. De ondernemingsraad adviseert negatief, tenzij er een sociaal plan wordt overeengekomen met de vakbonden. Aangezien de kinderopvangorganisatie...

Voorgenomen besluit wijziging Corporate Finance structuur niet kennelijk onredelijk

Een internationaal concern gaat over tot invoering van een nieuw financieel model dat alle verschillende modellen waarmee de afdelingen Finance wereldwijd werken, zal vervangen. Daarmee wil het concern een efficiëntere financiële administratie realiseren en werkprocessen standaardiseren op lokaal en...

Geen verband met eerdere reorganisatie

Een ondernemingsraad van een onderneming in beeldverwerkingsoplossingen verzoekt de Ondernemingskamer een besluit tot reorganisatie te verbieden, omdat deze voortvloeit uit een reorganisatie die in april 2015 door de Ondernemingskamer op verzoek van de ondernemingsraad verboden is. Het verlies aan arbeidsplaatsen...

Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig

In 2014 heeft een ondernemingsraad ingestemd met de zogenoemde Richtlijn vervallen functieplaatsen. Nadat de ondernemingsraad en de ondernemer geen overeenstemming met elkaar weten te bereiken over een aanpassing van deze richtlijn in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid, bericht de...