THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast

Een centrale cliëntenraad (CCR) van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen en een aantal definitieve voorzieningen op te leggen aan bestuurders, een commissaris te ontslaan en besluiten van het bestuur, en van de Raad van...

Ontslag van de bestuurder

Het zal je maar gebeuren als bestuurder. Komt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de mededeling: ‘Wij zijn van plan je te ontslaan. En daarover moeten we advies vragen aan de ondernemingsraad.’

Ontslag van bestuurder blijft in stand

De bestuurder van een hotelvestiging wordt ontslagen, na onder meer een positief advies van de ondernemingsraad. Het ontslag wordt door betrokkene op verschillende gronden aangevochten, maar de rechtbank Limburg oordeelt op 2 december 2015 dat er voldoende ontslaggronden zijn aangevoerd. Het positieve...

Brief aan Raad van Toezicht terecht aangemerkt als 'klokkenluidersbrief'

Dertig werknemers van een stichting, gespecialiseerd in ouderenzorg, hebben de Raad van Toezicht (RvT) een brief geschreven, die door de RvT als klokkenluidersbrief wordt opgevat. Het betekent onder meer dat hun anonimiteit wordt gewaarborgd. De werkneemster, (enig) bestuurder van de Raad van Bestuur,...

Oordeel ondernemingsraad weegt mee bij ontslag bestuurder

Er is een onoplosbaar conflict ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de enig bestuurder. De kantonrechter van de rechtbank Overijssel ontbindt op 11 februari 2019 de arbeidsovereenkomst met de bestuurder. Het oordeel van de ondernemingsraad speelt daarbij een niet onbelangrijke rol.